REGULUS-system E-VENT

Realizacja do 14 dni roboczych
E-vent 1
E-vent 2
E-vent 3
Sullarius Vent kolor
Opis

E-VENT – grzejnik przystosowany do zamontowania wentylatora, wersje: REGULLUS i SOLLARIUS

 E-VENT – cechy szczególne:
- miedziano-aluminiowe
- mieszany sposób emisji ciepła:
promieniowanie + konwekcja naturalna oraz cyrkulacja wymuszona wentylatorem
- zespół wentylatorowy można zakupić jednocześnie w komplecie z grzejnikiem
- bardzo duża powierzchnia wymiany ciepła, to ważna cecha przy ogrzewaniu opartym na niskiej temperaturze czynnika grzewczego – kotły kondensacyjne, pompy ciepła
- wysoka efektywność w niskich temperaturach zasilania – miedź i aluminium cechuje wysoki współczynnik przewodzenia ciepła (wyższy od stali i żeliwa), ciepło emitowane jest nawet przy małej różnicy temperatur (grzejnika i otoczenia)
- niewielka masa własna i mała pojemność wodna to wysoka dynamika grzania, grzejniki szybko osiągają pełną moc znamionową dla danej temperatury zasilania – niska bezwładność cieplna
- niska bezwładność cieplna umożliwia energooszczędne i łatwo sterowalne ogrzewanie, to efektywna praca w nowoczesnych, sterowanych systemach c.o.
- wysoka odporność na zmienne i wysokie ciśnienie