Sollarius Decor

Realizacja do 14 dni roboczych
Sollarius Decor kolor
Sollarius Decor 1
Sollarius Decor 2
Opis

SOLLARIUS DECOR – płaska osłona górna, płaski, gładki front, grzejnik wąski, wysoki

 SOLLARIUS DECOR– cechy szczególne
- miedziano-aluminiowe
- mieszany sposób emisji ciepła: promieniowanie + konwekcja
- wysoka efektywność w niskich temperaturach zasilania miedź i aluminium cechuje wysoki współczynnik przewodzenia ciepła (wyższy od stali i żeliwa), ciepło emitowane jest nawet przy małej różnicy temperatur (grzejnika i otoczenia)
- niewielka masa własna i mała pojemność wodna to wysoka dynamika grzania, grzejniki szybko osiągają pełną moc znamionową dla danej temperatury zasilania – niska bezwładność cieplna
- niska bezwładność cieplna umożliwia energooszczędne i łatwo sterowalne ogrzewanie, to efektywna praca w nowoczesnych, sterowanych systemach c.o.
- wysoka odporność na zmienne i wysokie ciśnienie