Sollarius S-Corner

Realizacja do 14 dni roboczych
Sollarius corner kolor
Opis

SOLLARIUS S-CORNER – płaska osłona górna, grzejnik narożny – kąt 90º

 SOLLARIUS S-CORNER – cechy szczególne
- miedziano-aluminiowe
- mieszany sposób emisji ciepła: promieniowanie + konwekcja
- szeroki wybór długości i wysokości,
ramiona grzejnika mogą być różnej długości, suma długości ramion nie może przekraczać 200 cm
- pofalowana bardzo duża powierzchnia wymiany ciepła, to ważna cecha przy ogrzewaniu opartym na niskiej temperaturze czynnika grzewczego – kotły kondensacyjne, pompy ciepła
- wysoka efektywność w niskich temperaturach zasilania – miedź i aluminium cechuje wysoki współczynnik przewodzenia ciepła (wyższy od stali i żeliwa), ciepło emitowane jest nawet przy małej różnicy temperatur (grzejnika i otoczenia)
- niewielka masa własna i mała pojemność wodna to wysoka dynamika grzania, grzejniki szybko osiągają pełną moc znamionową dla danej temperatury zasilania – niska bezwładność cieplna
- niska bezwładność cieplna umożliwia energooszczędne i łatwo sterowalne ogrzewanie, to efektywna praca w nowoczesnych, sterowanych systemach c.o.
- wysoka odporność na zmienne i wysokie ciśnienie