DUBEL

DUBEL – płaska osłona górna, podwójna grubość, prawie dwukrotnie większa moc

Grzejnik REGULUS®-system DUBEL składa się z dwóch układów: układu wodnego i układu oddawania ciepła.
Układ wodny – zbudowany jest z miedzianych rur grzejnych rozmieszczonych poziomo wewnątrz grzejnika, spiętych na końcach pionowymi miedzianymi
kolektorami zbiorczymi. Spojenie rur grzejnych z kolektorami wykonane jest poprzez lutowanie. Grubość grzejnika wynosi 18 cm.
Układ oddawania ciepła – zbudowany jest z lamel z blachy aluminiowej osadzonych pionowo na rurach grzejnych układu wodnego.
Odpowiednio wygięte przednie i tylne krawędzie lamel ciasno do siebie przylegają tworząc przednią i tylną ścianę grzejnika.
Grzejnik DUBEL zbudowany jest z dwu takich korpusów połączonych równolegle we wspólnej obudowie, z płaską osłoną górną.

Grzejniki DUBEL można stosować w instalacji każdego typu – z miedzi, plastiku czy tradycyjnej stalowej. Współpracują z kotłami elektrycznymi, gazowymi, olejowymi i stałopaliwowymi. Współdziałają z kotłami kondensacyjnymi oraz w instalacjach obsługiwanych przez pompy ciepła. Można je napełniać płynem niezamarzającym (ważne dla domków letniskowych używanych okresowo).

Grzejniki ścienne DUBEL doskonale sprawdzają się w:

  • obiektach sportowych, siłowniach, szatniach, obiektach typu SPA – grzejniki niskie na na nóżkach do montażu wzdłuż dużych przeszkleń, pod ławkami, trybunami itp.
  • domach energooszczędnych – możliwość zastosowania w każdej konfiguracji systemu c.o.
  • w budynkach jedno- i wielorodzinnych – lekkie, łatwy montaż
  • budynkach oświaty, dydaktyki, placówkach opiekuńczych – niska temperatura dotykowa grzejnika
  • budowlach sakralnych – aktywne mieszanie powietrza równomierny rozkład temperatury, usuwanie wilgoci
  • budowlach wielkokubaturowych, budynkach przemysłowych – możliwość czasowego obniżenia temperatury, a nawet wyłączenia niektórych stref z opcją szybkiego włączenia do użytkowania