Przewód samoregulujący ELSR-LS-15-2-BO

Taśma grzejna samoregulująca 15W/m

Zastosowanie:

  • ochrona rur przed zamarzaniem
  • utrzymywanie temperatury w procesach technologicznych do 50oC
  • ochrona przed zalodzeniem rynien oraz rur spustowych

Zalety:

  • Samoograniczenie mocy grzejnej
  • Cięcie w dowolnym miejscu w trakcie montażu
  • Powłoka zewnętrzna odporna na promieniowanie UV
  • Łatwość montażu dzięki dużej giętkości

Opis/Charakterystyka:

Przewody ELSR z serii PROTEKTOR są samoregulującymi, jednostronnie zasilanymi taśmami grzejnymi. Specjalny, usieciowany polimerowy rdzeń przewodzący jest połączony z żyłami zasilającymi o przekroju 1,23 mm² (ocynowana linka miedziana). Rdzeń grzejny zmniejsza lub zwiększa swoją moc grzejną odpowiednio do zmian temperatury w jego otoczeniu. Na warstwie materiału grzejnego jest wytłoczona izolacja zewnętrzna pokryta warstwą aluminiową tworzącą ekran ochronny na całej długości przewodu.

Płaszcz zewnętrzny z teroplastycznego elastomeru TPE-O zapewnia odporność przewodu na promieniowanie UV, wilgoć oraz chroni go przed wpływami otoczenia.

Działanie:

Równoległe żyły zasilające dostarczają napięcie na całej długości przewodu grzejnego. Przewodzący rdzeń grzejny tworzy nieskończoną liczbę równoległych, przewodzących ścieżek co pozwala ciąć przewód na dowolną długość w trakcie montażu bez niebezpieczeństwa pojawienia się zimnych stref. Charakterystyka samoregulacji przewodu grzejnego wynika z wewnętrznych właściwości materiału tworzącego przewodzący rdzeń. Przy wzroście temperatury rdzenia liczba przewodzących ścieżek w materiale ulega zmniejszeniu, co automatycznie zmniejsza moc grzejną. Przy obniżeniu wartości temperatury liczba ścieżek przewodzących wzrasta, powodując wzrost mocy grzejnej. Zjawisko to występuje na całej długości przewodu, dzięki czemu następuje dopasowanie mocy grzejnej do różnych warunków panujących na ogrzewanym urządzeniu. Efekt samoregulacji pozwala na krzyżowanie, stykanie się przewodów grzejnych bez obawy o ich przegrzanie. Samoregulacja mocy grzejnej pozwala na efektywne wykorzystywanie energii, gdyż ciepło wytwarzane jest tylko w miejscu gdzie jest potrzebne, oraz ogranicza maksymalną temperaturę powłoki przewodu.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe230V AC
Moc grzejna przy +5°C na rurze25,0 W/m
Moc grzejna przy 0°C w rynnie: 
rynna sucha28 W/m
rynna zalodzona45 W/m
Max. temperatura pracy (przewód pod napięciem)+65°C
Max. temperatura wytrzymywana (napięcie wyłączone)+80°C
Max. długość obwodu grzejnego:Rurociągi, zbiorniki itp. pod izolacją cieplną
Min.temperatura włączenia 0oC 
Zabezpieczenie C10A50m
Zabezpieczenie C16A85m
Zabezpieczenie C20A105m
Min.temperatura włączenia -20oC 
Zabezpieczenie C10A35m
Zabezpieczenie C16A60m
Zabezpieczenie C20A75m
Max. długość obwodu rynnyRynny, dachy – bezpośrednie schładzanie wodą
Zabezpieczenie C16A50m
Zabezpieczenie C20A65m
Odporność na zwiazki organiczne: (oleje, benzyna, bitumy np. papa)NIE
Odporność na promieniowanie UVTAK
Min. promień gięcia25 mm
Min. temperatura montażu–50°C
Wymiary10,3 x 5,5 mm

PLIKI DO POBRANIA