REKUPERATOR SERII VW

Budynki wymagają coraz to niższego wskaźnika na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Od stycznia 2021 r. budynki mieszkalne i zamieszkania zbiorowego czeka kolejna zmiana przepisów i wymogów. Aby spełnić powyższe wymagania obowiązkowa stanie się wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Dlatego, w przypadku nowo projektowanych budynków, tak istotne jest zaplanowanie systemu wentylacji mechanicznej już teraz.

Najważniejszym elementem systemu wentylacji jest rekuperator, czyli centrala wentylacyjna wymuszająca wymianę powietrza pomiędzy środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym oraz umożliwiająca odzysk ciepła z powietrza usuwanego.

Prawidłowo zaprojektowany system wentylacji m.in.:

 • ogranicza straty ciepła na wentylację, tj. energię potrzebną na ogrzanie zewnętrznego, zimnego powietrza w okresie zimy,
 • zapewnia wysoką jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń, dzięki czemu wyeliminowane zostaną alergeny znajdujące się w powietrzu (roztocza, bakterie, wirusy) wpływające na zdrowie użytkowników,
 • zapewnia niezmienną w czasie i warunkach ilość powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczenia.

Rekuperator freshAIR+ serii VW są idealne do zastosowania na poddaszu budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Obudowa wykonana z ekstrudowanego polipropylenu (EPP) o grubości 40 mm zapewnia optymalną izolację termiczną i akustyczną. Kompaktowe centrale wentylacyjne wyposażone są w system dwustopniowej filtracji, opcjonalną nagrzewnicę lub chłodnicę oraz wymiennik temperaturowy, hybrydowy lub entalpiczny. Zastosowany w standardzie system stałego wydatku CF (z ang. Constant Flow) ułatwia regulację instalacji oraz gwarantuje stały przepływ powietrza niezależnie od warunków atmosferycznych lub stopnia zabrudzenia filtrów.

Najważniejsze informacje:

 • Nowoczesna obudowa z EPP
 • Odzysk temperatury oraz wilgoci*
 • Energooszczędne wentylatory EC
 • Innowacyjny system przeciwzamrożeniowy
 • Podwójna filtracja powietrza nawiewanego

Podstawowe wymiary

Szerokość: 1110 mm
Wysokość: 656 mm
Głębokość: 728 mm

Rekuperator VW

WYPOSAŻENIE CENTRAL:

 • wymienik temperaturowy, wymiennik entalpiczny lub wymiennik hybrydowy*,
 • wbudowana wtórna nagrzewnica lub wbudowana chłodnica wodna*,
 • energooszczędne wentylatory EC z funkcją Constant Flow,
 • dwustopniowa filtracja powietrza przez filtry:
  • filrt wstępny ePM10 60% (x2)
  • filtr antysmogowy ePM1 55%
 • automatyczny bypass,
 • nowoczesny system przeciwzamrożeniowy,
 • wbudowana nagrzewnica wstępna PTC,
 • króciec przyłączeniowy skroplin,
 • system dezynfekcji lampami UV,
 • sterownik z modułem WiFi,
 • monochromatyczny, wbudowany w centralę panel dotykowy lub kolorowy, naścienny panel dotykowy*,
 • czujnik wilgotności lub czujnik wilgotności wraz z naściennym czujnikiem jakości powietrza*.

* – W zależności od wybranego modelu centrali, patrz tabela.

DODATKOWE ELEMENTY:

 • zestaw wsporników do montażu urządzenia na ścianie,
 • zestaw wsporników do montażu urządzenia pod sufitem,
 • zestaw wsporników do montażu urządzenia na podłodze,
 • nypel z uszczelką Ø 200 mm,
 • zestaw filtrów (3 szt. filtrów),
 • lampa UV (2 szt.),
 • syfon,
 • siłownik przepustnicy ze sprężyną powrotną,
 • kabel grzejny z termostatem do podgrzewu odpływu skroplin.

Poniższa tabela zawiera zestawienie modeli central rekuperacyjnych serii VW w zależności od wersji wyposażenia: